Teachers – ครูผู้สอน


Nityananda

Yoga-teacher-Nitai

Nityananda Nitai เริ่มฝึก Bhakti Yoga ตั้งแต่เกิด และดำเนินต่อมาถึงปัจจุบัน เขาตื่นแต่เช้า เพื่อวิปัสสนา Sadhanaและ Mantra

เขาเชื่อเกี่ยวกับหลักของ Ahimsa และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เขาปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการเป็นมังสวิรัติตลอดชีวิต   Nitaiเมื่อเราทำโยคะที่บ้านหรือในชั้นเรียน โยคะไม่ได้เป็นการแข่งขันกับผู้อื่นหรือตัวเราเอง   ในการฝึกนั้น เราต้องในความสำคัญและยอมรับร่างกายของเราว่าพร้อมที่จะฝึกได้แค่ไหน โยคะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่จะสัมพันธ์ถึงความรู้สึก และความพร้อมของร่างกาย เป็นความสัมพันธ์ของการหายใจเข้าและหายใจออก ให้เราทำตัวสบายๆและสนุกกับการฝึก

Nitaiได้ไปอยู่ที่อินเดียเทื่อ 4 ปีก่อนระหว่างนั้นเขาต้องการเรียนรู้ระบบของ Hatha Yoga ซึ่งทำให้เขาได้ไปที่ Hrishikeshเพื่อเรียนโยคะเพิ่มอีกในปี2010 เขาสอน Hatha Yoga, Vinyasaและ Power Yoya.

เกี่ยวกับความสามารถส่วนตัวของ Hitai เขาจะฝึก Ashtangaทุกวัน เขาชอบร้องเพลง ร้องเพลงอินเดียโบราณ ปรัชญา การนวดและเต้นรำ

การเรียนโยคะ : Hatha yoga, Hatha vinyasa yoga, Power yoga


Comments are closed.