ตารางเรียนโยคะ

 

หมายเหตุ: ตารางด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ผู้เรียน
คำแนะนำ
สำหรับผู้เริ่มเล่นโยคะ

ห้ามรับประทานอาหารก่อนเริ่มเรียน 2-3 ชั่วโมง
ดื่มน้ำมากๆก่อนเริ่มเข้าห้องเรียน
มาถึงห้องเรียนก่อนเวลา 20 นาที เพื่อที่จะได้ทำการลงทะเบียน, เปลี่ยนเสื้อผ้า และพักผ่อนร่างกาย
เริ่มการเรียนครั้งแรก ที่ห้องเรียนระดับ1
ถามผู้สอนก่อนหรือหลังการเรียนเมื่อมีข้อสงสัย
ฝึกโยคะเป็นประจำ(3-6 ครั้ง ต่อสัปดาห์) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
เปิดประสบการณ์ใหม่ๆโดยลองเล่นโยคะประเภทอื่นๆ เพื่อหาประเภทที่เหมาะกับคุณ

—-> SCHEDULE / ตารางเรียนโยคะ <—–


Comments are closed.