ราคาสำหรับโยคะ

Prices for yoga in Pattaya

ราคาสำหรับคลาสเรียนโยคะ

 


1 ชั่วโมง

370 บาท – 1 ครั้ง

3180 บาท – 12 ชั้นเรียน (ระยะเวลา 1 เดือน)

 

1 ชั่วโมง 30 นาที

420 บาท  – 1 ครั้ง

3820 บาท – 12 ชั้นเรียน (ระยะเวลา 1 เดือน)

 

 


บัตรสมาชิก

ไม่จำกัด 5300 บาท (ระยะเวลา 30 วัน) หลังจากเป็นสมาชิก 3 เดือน ราคาพิเศษ 5000 บาท


เรียนแบบส่วนตัว

1 ท่าน – 1100 บาท 1 ชั่วโมง

2 ท่าน – 1600 บาท  1 ชั่วโมง

นอกจากนี้เรามีส่วนลดที่ดีสำหรับบัตรสมาชิกเรียนแบบส่วนตัว


เรามีบัตรของขวัญ

เกี่ยวกับส่วนลดและเงื่อนไขอื่น ๆ คุณสามารถส่งอีเมลล์มาที่ yoga.pattaya@gmail.com

หรือทางโทรศัพท์ 0622363566

หมายเหตุ: เมื่อท่านตกลงชำระแล้วจะไม่สามารถคืนเงิน หรือขอให้โอนเงินกลับคืนได้ บัตรสมาชิกทั้งหมดมีอายุ 30 วัน


Comments are closed