การเรียนโยคะ

yoga teachers in Pattayaโยคะรูปแบบต่างๆ


อัชตันกะ โยคะ

Ashtanga yoga in Pattaya

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนโยคะ

อัชตะกะโยคะ เป็นโยคะที่แพร่หลายในยุคใหม่โดย Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009). เป็นวิถีของโยคะที่เกียวข้องกับการเชือมท่าทางและการปรับลมหายใจโดยตรง คือกระบวนการผลิตความร้อนจากภายใน เพื่อเป็นการขับออกมาเหงื่อ คือการล้างสารพิษออกจากกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ผลที่จะได้รับคือ ระบบการหมุนเวียนของเลือด ความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจที่สงบนิ่งมากขึ้น

ครั้งแรกหรือ ขั้นปฐมภูมิ รูปแบบนี้จะอธิบายไว้ใน โยคะมาลา(Yoga Mala). รูปแบบหลักถูกเรียนว่า โยคะชิกิสา ซึ่งหมายถึงการรักษาด้วยโยคะ มันมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบกระดูกสันหลัง การขจัดของเสียออกจากร่างกาย และสร้างความแข็งแรง,ความยืดหยุ่น และ ความแข็งแกร่งของร่างกาย. ในรูปแบบนี้จะมีทั้งหมด 75 ท่า/ชั่วโมง และ ครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงถึงจะความสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยการดึงพลังแสงอาทิตย์ (สุริยะ นมัสกะ เอ และ สุริยะ นมัสกะ บี) และ เคลื่อนไปสู่ท่ายืน ท่านั่ง สลับกัน และ การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น ก่อนที่จะผ่อนคลาย

ณ โยคะ สตูดิโอ ของเรา, เรามีห้องเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกฝน และ สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว อัชตะกะโยคะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกฝนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นการเรียนโยคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่ชอบที่จะเห็นผลชัดเจน และรวดเร็ว Timur แนะนำให้เป็นแบบหลักคือ ลำดับชุดท่าที่กำหนดโดย Sri K. Pattabhi Jois

 


โยคะเพื่อการยืดขยายของกล้ามเนื้อ

Stretching yoga in Pattaya

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนโยคะ

โยคะเพื่อการยืดขยายกล้ามเนื้อ เป็นชั้นเรียนที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ คนที่คุ้นเคยและรู้จักโยคะแล้ว ระบบประกอบด้วยการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเพื่อทำงานในระบบข้อต่อ และกล้ามเนื้อของร่างกาย เพื่อพัฒนาการยีดหยุ่น, ความสามารถในการเคลื่อนไหว และ ท่วงท่าที่สวยงาม. การฝึกเช่นนี้ จะฝึกให้ผู้เรียนป้องกันการบาดเจ็บจากเส้นเอ็นและข้อต่อจากการฝึกฝน โยคะยืดขยายกล้ามเนื้อนั้นจะคงที่ กับการปฏิบัตินี้สร้างสมดุลของการเคลื่อนไหวและการถือครองอาสนะ (ท่า) เป็นสิ่งสำคัญมาก ระหว่างการฝึกฝน ผลลัพธ์จะอยู่ที่การคลายความตึงของกล้ามเนื้อ แต่จะไม่เจ็บกล้ามเนื้อ ในประเภทของการฝึกโยคะการฝึกลมหายใจที่ถูกต้องและลึกนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก มันจะช่วยพัฒนาระบบสมอง ให้ปรอดโปร่ง และ ความเข้าใจ ปรับระบบประสาทให้เป็นปกติ และเพิ่มภูมิต้านทานต่อความเครียดทุกๆ ชนิด โยคะเพื่อการยืดขยายกล้ามเนื้อให้ความยืดหยุ่นแก่ร่างกาย จัดความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อ และ ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย มันขยายช่วงของความเคลือนไหวที่มีอยู่ ช่วยให้การเคลื่อนไหวของคนที่จะเป็นอิสระและง่ายขึ้น โดยการยืดส่วนต่างๆของร่างกาย ผู้ฝึกมุ่งเน้นไปที่การฝีก และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวสื่อสาร ให้เราเข้าใจร่างกายของเราได้ดีขึ้น

 


หฐโยคะ

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนโยคะ

Hatha yoga in Pattaya, Thailand

หฐ โยคะ ขั้นตอนแรกในการปฏิบัติของโยคะ ซึ่งจะช่วยให้สร้างความคุ้นเคยกับความสามารถของตนเอง เรียนรู้ทีจะควบคุมระบบพลังงานภายในร่างกาย และ และสอดคล้องกับชีวิตของคน ๆ หนึ่ง วัตถุประสงค์ของการฝึกหะฐะโยคะคือการเรียนรู้วิธีการคิดบวก และพลังงานทดแทน มันจะสอนให้เราค้นหาจุดสมดุลภายในร่างกายของเรา ช่วยให้รู้สึกร่าเริง มีความสุข ลดความกดดัน และในเวลาเดียวกันนั้น จะก่อให้เกิดเป็นฌานและความสงบ ปราศจากความเฉยเมยและความเกียจคร้าน หโยคะ มีท่าที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ การไหลเวียนของเลือด ระบบการเผาผลาญ พลัง การฝึกระบบการหายใจเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบสมอง เกิดความปลอดโปร่งในด้านการรับรู้ ทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างปรกติ เพิ่มแรงต้านทานต่อความเครียดในทุกๆ แบบ

โดยการผสมผสานท่าอาสนะ การหายใจ การผสานพลังงาน นำไปสู่จุดที่มีสมาธิเกิดการสัมผัสได้ โลกภายในของเราและตัวตนที่แท้จริง หฐโยคะนำสู่การรับรู้ ความสงบสุขทางจิตและมีผลการรักษาที่ดีเยี่ยมในทุกระบบของร่างกาย (ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ไหลเวียนเลือด ฯลฯ)


 

หฐ วิษะญะ โยคะ

Hatha Vinyasa Yoga in Pattaya

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนโยคะ

หฐ วินยาสะ โยคะ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้น และความไม่หยุดนิ่งของโยคะ มีองค์ประกอบพิเศษที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ-วินยาสะ- เป็นกลุ่มท่าเฉพาะของท่าอาสนะ เป็นกรอบหลักของอาสนะ วินยาสะมีการประสานระหว่างลมหายใจ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และถูกจังหวะ ในทางตรงกันข้ามกับอาสนะหลักที่เป็นแบบคงที่และได้รับการฝึกฝนอีกต่อไปด้วยความสงบและมุ่งเน้นที่ดี เพราะวินยาสะ,จะทำร่างกายร้อนขึ้นส่งผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและการเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจ ทำให้เกิดการขจัดสารพิษออกจากร่างกายออกมาทางเหงื่อ เนื่องจากร่างกายที่ร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วยลดอาการบาดเจ็บ แม้จะมี “ความกระตือรือร้นมากเกินไป” ในการดำเนินการอาสนะ การสูญเสียน้ำหนักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณ วินยาสะ


 

วินยาสะ โฟล โยคะ (การลื่นไหลของวินยาสะ)

Vinyasa flow yoga in Pattaya

เหมาะสำหรับผู้ฝึกฝนระดับสูง

วินยาสะ โฟล (การลื่นไหลของวินยาสะโยคะ) ของระบบ หฐ โยคะ พื้นฐานขึ้นกับระบบอัชตันกะ โยคะดั้งเดิม คุณลักษณะที่โดดเด่นของวินยาสะโฟล (การลื่นไหลวินยาสะโยคะ) มันรวมลำดับท่าพลวัตอาสนะแบบปรับระดับ และองค์ประกอบพลังที่แข็งแกร่ง มันกลมกลืนผสมผสานทั้งแบบคงที่และแบบพลวัตในลำดับ ตรงกันกับเคลื่อนไหวและลมหายใจแตกต่างจากโยคะ อัชตันกะ โยคะ ที่อยู่ในวินยาสะโพล (การลื่นไหล)ไม่มีลำดับคงชัดเจนของอาสนะ มีการจัดลำดับที่มีการ ที่มีการดำรงไว้เรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและการหายใจ เพื่อให้เกิดแตกต่างกันในแต่ละชั่วโมงเรฝึกและความชีวิตชีวา และเป็นไปตามระดับของผู้ฝึกโยคะ วินยาสะ โฟล (การไหลลื่นของวินยาสะ) เป็นเหมือนการเต้นรำที่สวยงาม มีท่าพิเศษในการร่วมกับการหายใจที่เหมาะสมก่อให้เกิดความอุ่นใจ สุขภาพ และ อายุวัฒนะ คุณจะค้นพบความเป็นไปได้ทั้งหมดของร่างกายของคุณและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างโลกและตัวคุณเอง


 

โยคะฟิตเนต (โยคะเพื่อการออกกำลัง)

Fitness yoga in Pattaya

สำหรับทุกระดับ

นี่คือการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่เบื่อการออกกำลังกายตามปกติและพร้อมที่จะค้นพบโลกของการฝึกโยคะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับโยคะ แต่แสวงหาการรวมกันของการฝึกโยคะที่ชื่นชอบกับการทำงานออกพื้นที่ที่สำคัญที่สุด – สะโพก, หน้าท้อง, แขน และ ขา โยคะออกกำลังกายประกอบด้วยการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวกซึ่งเหมาะสำหรับนผู้ฝึกทุกช่วงระดับ และอายุ ร่วมกันอย่างดี ต้องเริ่มปฎิบัติ ที่จะให้คนที่มีความแข็งแรงมากขึ้นและมีความยืดหยุ่น ความเครียดและความเหนื่อยล้าจะโล่ง สิ่งที่อยู่ภายในจะถูกค้นพบ ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้น การผสานพลังระหว่างจิตวิญญาณและร่างกาย โยคะเพื่อการออกลำลังกายเป็นการซึมซับของท่าโยคะพื้นฐาน โดยไม่ต้องใช้เทคนิคการทำสมาธิ ผลพลังการออกกำลังกาย จะส่งผลดีอย่างมาก ต่อกล้ามเนื้อ ในทางตรงกันข้ามนั้น ห้องเรียนออกกำลังกายปกติ เราก็ฝึกฝนเพื่อให้ช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผลกระทบจากการเผาผลาญทางกายภาพ และการฝึกเกินขนาด ในแต่ละชั่วโมงการฝึก เราจะเกิดเพลงคลอเพื่อให้เกิดความรื่นรมใจในขณะออกกำลังกายเช่นนั้นเอง. ผู้ฝึกจะรู้สึกมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและความอดทนที่เพิ่มขึ้นของระดับพลังจะถูกปรับปรุงอย่างเข้มข้น เกิดการเพิ่มขึ้นของความมั่นใจในตนเอง, ความต้านทานต่อความเครียดที่เพิ่มขึ้น, การสูญเสียน้ำหนักเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเพิ่มความสงบและความสุข สุขุม


 

ศรี ศรี โยคะ

Sri Sri yoga in Pattaya

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนโยคะ

ศรี ศรี โยคะ เป็นส่วนของการปล่อยวางความตึงเครียดของร่างกาย และ จิตใจ จินตนาการถึงความเงียบสงบที่สมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจ ที่ลมหายใจของคุณเป็นแนวทางทวงท่าที่ร่างกายของคุณ จะไหลลงสู่และจิตใจเป็นอย่างเงียบ ๆ การเคลื่อนไหวของร่างกายและลมหายใจ มันคือช่วงเวลาที่ทีสงบสุข ที่คุณได้ใช้ไปเพื่อเป็นของขวัญสำหรับตัวคุณ ขอต้อนรับสู่ศรีศรีโยคะ รูปแบบที่บริสุทธิ์และเป็นของแท้ของโยคะ วินัยการฝึกโยคะที่สมบูรณ์ ศรีโยคะศรีกลมกลืนร่างกายลมหายใจและจิตใจ


 

โยคะสำหรับสตรีตั้งครรภ์Prenatal yoga classes in Pattata - Pregnancy yoga

เหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์หลังจาก 14 สัปดาห์ขึ้นไป

การปฏิบัติของโยคะสามารถช่วยให้คุณเตรียมใจของคุณ จิตใจของคุณสำหรับการออกแรงและการให้กำเนิดที่จะช่วยกำหนดสมาธิของคุณ และให้สุขภาพที่ดีกับคุณ ท่าโยคะเป็นวิธีที่อ่อนโยนของตระตุ้นร่างกายให้กระตือรือร้น และความรู้สึกนิ่มนวล ลดอาการของผู้ตั้งครรภ์เช่นอาการแพ้ท้อง รวมถึงอาการท้องผูก นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการสร้างความมั่นใจให้ออกแรงได้ง่ายขึ้นและการจัดส่งได้อย่างราบรื่นโดยการบรรเทาความตึงรอบปากมดลูกและช่องคลอดโดยการเปิดกระดูกเชิงกรานสำหรับช่วงแรกนั้น ในท่ายืนจะเสริมให้ท่านมีกำลังขาที่แข็งแรง เพิ่มการไหลเวียน, เสริมสร้างพลังงานและอาจลดการปวดขาในช่วงที่สองและ ช่วงที่สาม คุณอาจจะลดเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกอาสนะเพื่อป้องกันไม่ให้เมื่อยล้าและฝึกหนักหนักเกินไป และไปมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายใจและการทำสมาธิ

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ โยคะโยคะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ในพัทยา

 Comments are closed.