ราคาสำหรับโยคะ

Prices for yoga in Pattaya

ราคาสำหรับโยคะ


1 ชั่วโมง

400 บาท – ครั้ง

3000 บาท – 10 ชั้นเรียน (ระยะเวลา 1 เดือน)

 

1 ชั่วโมง 30 นาที

600 บาท – – ครั้ง

5000 บาท – 10 ชั้นเรียน (ระยะเวลา 1 เดือน)

 

โยคะเด็ก

300 บาท – ครั้ง

2500 บาท – 10 ชั้นเรียน (ระยะเวลา 1 เดือน)


บัตรสมาชิก

ไม่จำกัด 15000 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)


เรียนแบบส่วนตัว

1 ท่าน – 1000 บาท

2 ท่าน 1500 บาท

นอกจากนี้เรามีส่วนลดที่ดีสำหรับบัตรสมาชิกเรียนแบบส่วนตัว


เรามีบัตรของขวัญ

เกี่ยวกับส่วนลดและเงื่อนไขอื่น ๆ คุณสามารถส่งอีเมลล์มาที่ yoga.pattaya@gmail.com

หรือทางโทรศัพท์ 0944160889

หมายเหตุ: เมื่อท่านตกลงชำระแล้วจะไม่สามารถคืนเงิน หรือขอให้โอนเงินกลับคืนได้ บัตรสมาชิกทั้งหมดมีอายุ 30 วัน


Comments are closed